Flat Rock Castle Rock – Castle Rock

« Terug
K2

Castle Rock

Net als Gibraltar is Castle Rock ontworpen als een dubbele BiWire kabel die maximale prestaties moet leveren, maar is nu vormgegeven als een visueel aantrekkelijke enkele kabel. Alle belangrijke design-kenmerken van de originele Gibraltar – zoals de superieure geometrie, de magnetische autonomie van iedere quad-geleidersectie, de Perfect-Surface Metal technologie en de afmeting van de geleiders (AQ’s Spread Spectrum Technology) – vormen ook de basis voor de Castle Rock. Castle Rock maakt gebruik van de beste AQ koperen geleiders (Perfect-Surface Copper+), AudioQuest’s DBS (Dielectric-Bias System) en NDS (Noise-Dissipation System). Een erg recente verbetering in de Castle Rock, en in alle andere Tree en Rock luidsprekerkabels, zijn de nieuwe, glanzende ‘Hanging Silver’ 1000-serie Multi-spades en banaanstekers. Deze connectoren, die oorspronkelijk ontworpen werden voor de WEL Signature Series luidsprekerkabels, zijn gemaakt volgens het ‘Hanging Silver over rood koper’ procédé waarbij de bananen en spades in een vat van extreem puur zilver ‘gehangen‘ worden, hetgeen resulteert in een dikke laag zilverplateel. Er worden hierbij geen prestatie-verminderende tussenlagen (zoals Nikkel of andere legeringen) gebruikt. Ook nieuw voor de Castle Rock is een mooier vormgegeven ‘breakout’ (het omhulsel op de plek waar de kabel splitst in een rode en een zwarte ader), die nu gemaakt wordt van een synthetisch niet-magnetisch polymeer, in plaats van metaal. We voeren deze verbetering in alle kabels door omdat luidsprekerkabels en netsnoeren een groot magnetisch veld genereren dat invloed heeft op de metalen ‘kraag’ rond kabels. Het elimineren van metaal in deze breakouts is weer een belangrijke (en duidelijk hoorbare) verbetering die onze doelstelling, om de vervorming in een kabel te elimineren en de kabel klankmatig ‘onzichtbaar’ te maken, weer een stap dichterbij brengt. Het is nu trouwens ook mogelijk om iedere Rocket, Rock of Tree luidsprekerkabel, inclusief de Castle Rock, als een Single-BiAmp versie te bestellen. Hoewel deze aan de luidsprekerkant hetzelfde is als de Single-BiWire versie die ook in vier connectoren uitmondt, heeft de Single-BiAmp versie ook vier connectoren aan de versterkerkant. Daarmee komt AQ een steeds groter wordende groep liefhebbers tegemoet die graag optimaal gebruik willen maken van alle versterkerkanalen die moderne AV-receivers en meerkanaals eindversterkers bieden. Castle Rock is het resultaat van onze jarenlange verfijningen aan Gibraltar, gecombineerd met nieuwe, prestatie-verbeterende systemen en materialen.

MASSIEVE PERFECT-SURFACE COPPER+ (PSC+) GELEIDERS: Castle Rock maakt gebruik van een zorgvuldig bepaalde van extreem zuiver Perfect-Surface Copper+. Alle geleiders zijn massief omdat dit interactie tussen de draden – een belangrijke bron van vervorming – voorkomt. De kwaliteit van het oppervlak is van cruciaal belang omdat de geleider gezien kan worden als een spoor voor zowel de elektrische velden in een geleider als de magnetische velden buiten de geleider. Het verbazingwekkend gladde en pure Perfect-Surface elimineert hardheid nagenoeg volledig en vergroot de helderheid ten opzichte van OFHC, OCC, 8N en andere kopersoorten. De extreme zuiverheid van PSC+ minimaliseert vervorming veroorzaakt door de grensvlakken tussen atomen, welke in alle metalen geleiders aanwezig zijn.

KOOLSTOF GEBASEERD NOISE-DISSIPATION (ISOLATIE): De negatieve geleiders in Comet zijn geïsoleerd  met gedeeltelijk geleidend koolstof-verrijkt Polyethyleen. Dit opmerkelijke materiaal zorgt ervoor dat er geen RF-rotzooi in de versterker terecht komt. Dit heeft hetzelfde klankmatige voordeel, een minder diffuus geluid en een beter stereobeeld, als wanneer RF-rotzooi binnen het audiocircuit beperkt wordt. Castle Rock maakt gebruik van een geschuimde Polyethyleen isolatie op de positieve geleiders omdat lucht nagenoeg geen energie absorbeert en Polyethyleen weinig verlies kent en bovendien een gunstig vervormingsprofiel heeft. Door de grote hoeveelheid lucht in opgeschuimd-PE,  veroorzaakt het veel minder out-of-focus effecten dan andere materialen.

DIELECTRIC BIAS SYSTEM (DBS, US Pat #s 7,126,055 & 7,872,195 B1): Alle isolatiematerialen vertragen het signaal in de geleider die ze omhullen. Wanneer een isolatiemateriaal geen voorspanning heeft gekregen zal het het signaal ongelijkmatig vertragen, een groot probleem voor tijdsgevoelige multi-octaaf audiosignalen. Het DBS van AudioQuest zorgt voor een sterk en stabiel elektrisch veld dat de moleculen in de isolatie verzadigt en polariseert (organiseert). Dit minimaliseert zowel energieopslag in de isolatie als de meervoudige niet-lineaire tijdsfouten die optreden. Geluiden komen uit een verrassend donkere achtergrond met onverwachte detaillering en dynamisch contrast. De batterijen in het DBS systeem gaan jarenlang mee. Een testknop en een LED zorgen ervoor dat je af en toe de batterijen kunt controleren.

DUBBEL STAR-QUAD GEOMETRIE: De relatie tussen de geleiders bepaalt in principe de elektrische eigenschappen van een kabel (capaciteit en inductie). Maar, zelfs wanneer deze variabelen in een redelijke balans worden gehouden kan de relatie tussen de geleiders afwijken op manieren die een grote invloed hebben op het geluid. De dubbele Star-Quad geometrie in Castle Rock zorgt voor een aanzienlijk beter dynamisch contrast en een betere verstaanbaarheid dan het geval zou zijn als dezelfde geleiders parallel zouden lopen.

SPREAD-SPECTRUM TECHNOLOGY (SST): Iedere afmeting of vorm van een geleider heeft een specifiek vervormingsprofiel. Ook al hebben radiaal symmetrische geleiders (massief of buisvormig) de minste onderbrekingen, iedere geleider van een specifieke afmeting heeft een specifiek klankkarakter. SST is een manier om de gewaarwording van deze klankeigenschappen te verminderen door gebruik te maken van een nauwkeurig bepaalde combinatie van geleiders met verschillende afmetingen. De verschillende, door SST technologie bepaalde, afmetingen van de geleiders in Castle Rock zorgen voor een bijzonder helder, schoon en dynamisch geluid.

BI-WIRING: Castle Rock is een uitzonderlijke enkelvoudige Bi-wire kabel. Wanneer de helften aan de kant van de luidspreker gesplitst worden, maakt de dubbele Star-Quad geometrie dat de Castle Rock, dankzij de magnetische autonomie van iedere Quad-geleider sectie, omgetoverd wordt in een echte dubbele Bi-wire kabel. Op zichzelf zou een bundel Star-Quad geleiders een beetje te iel klinken omdat ze gericht zijn op een verfijnde hoogweergave. De andere bundel Star-Quad geleiders is gericht op de laagweergave: hij is krachtiger maar mist wat aan ultieme resolutie. samen vormen ze een volledig geoptimaliseerd breedbandig ontwerp. Als ze apart gebruikt worden maakt de dubbele Star-Quad het mogelijk om de Castle Rock als zeer hoogwaardige dubbele bi-wire oplossing te gebruiken. En dat met maar een enkele kabel.

AANSLUITINGEN: AudioQuest biedt een grote keus aan hoogwaardige connectoren die ervoor zorgen dat Castle Rock een solide verbinding kan maken met alle soorten apparatuur. De kwaliteit zit hem in de lage vervorming van het geluid, en niet noodzakelijkerwijs in het prachtige uiterlijk. Omdat het goud of zilver direct op de connectoren aangebracht wordt hebben de uiteindes van AudioQuest kabels een doffe uitstraling. Er zit geen glimmende, en schel klinkende, nikkel-laag onder. AudioQuest’s PK-spades zijn relatief zacht, omdat de betere metalen zacht zijn. Deze metalen maken een betere verbinding mogelijk. Bij onderdelen die een banaan-plug of BFA connector nodig hebben bieden de AQ PK-BFA/Banana pluggen, ten opzichte van conventionele messing versies, ongekend goede prestaties.

GEBRUIK: De metalen verdelers aan de uiteinden van Comet zijn gemarkeerd als ‘Speaker End’ en ‘Amp End’. Gebruik de kabels alstublieft in de voorgeschreven richting.